Stenbrottets emergens / The Emergents of a Quarry

2021
Förskola Backa Kyrkogata, Göteborg

Natursten från grustag i Ucklum och röd granit från Broberg stenbrott, Brodalen.

Stenhuggeri utfördes i Askum med Ivana Machackova
Trälåda utfördes av Eriks Snickarbod
Idéskiss utfördes av Marcus Lagerquist

Dokumentationsbilder av Hendrik Zeitler, Peter Rosvik samt egna bilder.

Ett av ordet emergens betydelser och användningsområden är att förklara när enskilda och enkla strukturer tillsammans kan bilda ett mer komplext system eller en större berättelse. Min intention är att dessa tre stenar blir till katalysatorer för fantasin hos de barn som kommer att vistas där, att stenarna var för sig kan säga något specifikt men att tillsammans skapar de ett rum, en värld, där olika berättelser och system tillåts att utvecklas. Till fantasins hjälp finns där både konkreta och abstrakta mönster inhuggna i stenarna. 

Plats ligger mellan den kontrollerade gården närmast förskolan och det mindre skötta området utanför. Stenarna blir på så sätt också en länk mellan det konkreta och kontrollerade och det mer ”vilda” och abstrakta utanför. 

Lådan för botaniska inventeringar blir ytterligare en länk i förståelsen mellan det kontrollerade och det vilda. En workshop med barn och personal hölls under våren.

Stenbrottets emergens / The Emergents of a Quarry
Stenbrottets emergens / The Emergents of a Quarry
Stenbrottets emergens / The Emergents of a Quarry
Stenbrottets emergens / The Emergents of a Quarry
Stenbrottets emergens / The Emergents of a Quarry
Stenbrottets emergens / The Emergents of a Quarry
Stenbrottets emergens / The Emergents of a Quarry
Stenbrottets emergens / The Emergents of a Quarry
Stenbrottets emergens / The Emergents of a Quarry
Stenbrottets emergens / The Emergents of a Quarry
Stenbrottets emergens / The Emergents of a Quarry