Hoppkräfta och ett växtplankton

2018

Kvibergsskolan F-3
Utsmyckning på uppdrag av Lokalförvaltningen Göteborgs Stad

Bohus granit (Vånga) och Bohus Silver samt Diabas.

Stensättningen är satt av Stensättarna Sverige AB

Platsen för den konstnärliga utsmyckningen är en sänka som både fungerar som en lekpöl för barnen på skolan och som fördröjningssänka för dagvatten. Skolans ledord var hållbarhet och vatten och ligger vid en å. Mitt mål var att verket blir “vackrare” när det regnar eller blir blött. Att det sker en förvandling.

Motivet är två organismer som är vanliga i dagvatten och bäckar, ett växtplankton och en hoppkräfta. Vatten leds till sänkan både från en konstgjord bäck och från en ränndal som löper tvärs igenom en stor del av gården. I bäcken har jag att måla små organismer som anknyter till de två stora formerna i sänkan och som även går att finna i närliggande naturliga vattendrag.

Hoppkräfta och ett växtplankton
Hoppkräfta och ett växtplankton
Hoppkräfta och ett växtplankton
Hoppkräfta och ett växtplankton
Hoppkräfta och ett växtplankton
Hoppkräfta och ett växtplankton
Hoppkräfta och ett växtplankton
Hoppkräfta och ett växtplankton
Hoppkräfta och ett växtplankton
Hoppkräfta och ett växtplankton